Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 1050/2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679

Rekisterinpitäjä

  • Nimi: Esaway Oy, Y-tunnus: 1977912-2
  • Osoite: Alhontie 3, 21500 Piikkiö
  • Muut yhteystiedot: toimisto@esaway.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  • Nimi: Esaway Oy, Y-tunnus: 1977912-2
  • Osoite: Alhontie 3, 21500 Piikkiö
  • Muut yhteystiedot: toimisto@esaway.com

Rekisterin nimi

Yhteydenottolomakerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu yhteydenottolomakkeisiin vastaamiseksi

Rekisterin tietosisältö

Rekistereissä on yrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan kotisivuilta lähetetyistä yhteydenottolomakkeista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme ulkoista palvelua sähköpostiviestien lähettämiseen (yhteydenottolomakkeet), näissä tapauksissa siirrämme henkilötietojasi väliaikaisesti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti seuraaville tahoille:

– SendGrid, sijainti: Yhdysvallat, siirtoperuste: EU-Yhdysvallat Privacy Shield –järjestely

Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen tiedonsiirto

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Yhteydenottolomakkeella saatuja henkilötietoja säilytetään yrityksen omalla palvelimella, siihen saakka kunnes niihin on vastattu. Tietoja säilytetään tarvittaessa myös vastaamisen jälkeen, jos yhteydenotto johtaa asiakkuussuhteen syntymiseen.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Lähetä tarkistuspyyntö kirjallisesti osoitteeseen: Esaway Oy, Alhontie 3, 21500 Piikkiö.

Oikeus vaatia tiedon kirjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen: Esaway Oy, Alhontie 3, 21500 Piikkiö.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käytämme henkilötietoja kohdassa 4 kuvatulla tavalla. Tietoja säilytetään niin kauan kuin kohdassa 4. kuvattu käsittely vaatii. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemään häntä
itseään koskevia tietoja. Lähetä tietojen käytön kielto osoitteeseen: Esaway Oy, Alhontie 3, 21500 Piikkiö

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä mm. tilastointiin ja käyttökokemuksen kehittämiseen. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksy evästeiden käytön. Lue lisää